Het plan

Hieronder volgt meer informatie over het lokale traject en de Lokale Adaptatiestrategie.

Waarom een lokaal plan?

Klimaatverandering is van landsbelang! Daarom is er een nationaal plan(externe link). Klimaatverandering overstijgt gemeentelijke grenzen. Daarom is er een regionaal plan(externe link). Maar ook binnen de gemeentegrens van Lingewaard zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al aanwezig. Zo kreeg de gemeente een honderdtal meldingen over plotselinge scheurvorming van huizen. Dan wordt klimaatverandering ineens letterlijk zichtbaar. Daarom staat klimaatbestendigheid ook lokaal op de agenda! Bijvoorbeeld bij het vervangen van rioleringen. Als de straat open gaat kiezen we direct voor een een klimaatbestendige inrichting. Maar klimaatverandering biedt ook kansen waar de gemeente graag op inspeelt. Denk hierbij aan een mogelijke toename van toerisme. 

Zeven doelen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Lingewaard

Samen werken de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal is:

 1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
 2. risicodialoog / klimaatgesprek voeren en strategie opstellen;
 3. Uitvoeringsagenda opstellen;
 4. meekoppelkansen benutten;
 5. stimuleren en faciliteren;
 6. reguleren en borgen;
 7. handelen bij calamiteiten.

Lees hieronder per doel waar we staan in de gemeente Lingewaard.

Het klimaatplan van Lingewaard

 1. Afgerond: Doel 1: Lokale kwetsbaarheid in kaart middels stresstest!

  De gemeente heeft een lokale stresstest gedaan. Er is daarvoor ook uitgebreid onderzoek gedaan naar funderingsschade aan woningen door extreme droogte. Dit alles is gebundeld in een rapportage. Over het algemeen zijn er geen acute kwetsbaarheden. Wel moeten we flink aan de slag om er voor te zorgen dat de gemeente Lingewaard in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

 2. Afgerond: Doel 2: Risicodialogen / klimaatgesprekken en strategie.

  Na het uitvoeren van de stresstest zijn er met belangrijke partijen 7 klimaatgesprekken gevoerd. Er werd gepraat over kwetsbaarheden, mogelijke oplossingen en kansen. Ook is er aan inwoners en bedrijven gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

  De resultaten van de klimaatgesprekken en de vragenlijst zijn, samen met de inhoud van de Regionale Adaptatie Strategie, gebruikt om een plan op te stellen: de Lokale Adaptatiestrategie. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren in de gemeente Lingewaard om willen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Lokale Adaptatiestrategie is op 3 februari 2022 door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld.

 3. Afgerond: Doel 3: De Uitvoeringsagenda

  Naast de Lokale Adaptatie Strategie is er een Uitvoeringsagenda opgesteld. In de Uitvoeringsagenda staan alle acties genoemd waarmee de gemeente Lingewaard klimaatbestendig en waterrobuust ingericht wordt. Kortom, wie doet wat, wanneer en wat gaat het kosten? De Uitvoeringsagenda is op 3 februari 2022 door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld.

Doelen 4, 5, 6 en 7

De eerste drie doelen volgen elkaar in volgorde van tijd op. De rest van het proces is doorlopend: doelen vier, vijf, zes en zeven zijn nooit af en worden opgepakt zodra ze actueel zijn. Met sommige doelen zijn we al druk aan de slag en zijn de eerste successen al behaald.

 1. Momenteel bezig: Doel 4: Meekoppelkansen benutten

  Klimaatbestendigheid is natuurlijk niet de enige grote ruimtelijke opgave in onze gemeente. Bij alle opgaven moeten we de mogelijkheden voor een klimaatbestendige inrichting benutten. Werk met werk maken heet dat! Bij groot onderhoud aan de straat of bij het vervangen van rioleringen wordt er nu al gekeken naar een mogelijke klimaatbestendige inrichting. Hetzelfde gebeurt bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken. Is een extra waterberging in de straat of grasveld mogelijk om zo erge regenbuien op te vangen? Is er ruimte voor extra bomen voor schaduw en verkoeling?

 2. Momenteel bezig: Doel 5: Stimuleren en faciliteren

  Het omgaan met het veranderende klimaat is voor veel mensen in de gemeente Lingewaard nieuw. Daarom is het belangrijk beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Dit is één van de redenen waarom Lingewaard op het gebied van klimaat samenwerkt met acht andere gemeenten, het waterschap en de provincie.

  Binnen het samenwerkingsverband worden verschillende wegen uitgestippeld om mensen, bedrijven en organisaties bewust te maken van wat er speelt. Duidelijk maken waarom het van belang is om in actie te komen. Belangrijk hierbij is om inwoners, bedrijven en organisaties te laten zien wat ze zelf kunnen doen.

  Met deze gemeentelijke website wil de gemeente Lingewaard hetzelfde bereiken. Informeren over het onderwerp en het belang daarvan. Maar vooral ook veel voorbeelden laten zien van wat je zelf kan doen. Wat heb jij gedaan? Of wat staat er bij jou op het lijstje? Laat het ons weten!
  Alleen samen wordt Lingewaard klimaatbestendig!

 3. Momenteel bezig: Doel 6: Reguleren en borgen

  Een gebied klimaatbestendig maken is geen vrijblijvende opgave meer. Om partijen op hun bijdrage aan te kunnen spreken, wordt dit vastgelegd. Dit doet de gemeente door visies, plannen, regelgeving en/of standaarden aan te passen. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de gemeente Lingewaard klimaatbestendig gaan maken.

 4. Momenteel bezig: Doel 7: Handelen bij calamiteiten

  Schade en overlast beperken we door onze regio waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Schade door klimaatverandering voor 100% beperken kan helaas nooit. Daarom bereidt Lingewaard zich voor op calamiteiten en de gevolgen daarvan voor vitale functies. Dit doet de gemeente Lingewaard in regionaal verband binnen het samenwerkingsverband KAR

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.