Samenhang met andere plannen

Klimaatadaptatie gaat verder dan de gemeentegrens!

De effecten van klimaatverandering stoppen niet bij een gemeentegrens. Het lokale klimaatplan van Lingewaard is dan ook gemaakt met het regionale en nationale plan als basis.

Nationale Plan - Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Regionale Plan - Regionale Adaptatiestrategie

De gemeente Lingewaard werkt samen met 8 andere gemeenten, het waterschap en de provincie in het Regionaal Samenwerkingsverband Klimaat Actief Rivierenland (afgekort KAR).

 1. Gemeente Buren
 2. Gemeente Culemborg
 3. Gemeente West Betuwe
 4. Gemeente Maasdriel
 5. Gemeente Neder-Betuwe
 6. Gemeente Tiel 
 7. Gemeente Zaltbommel
 8. Gemeente Overbetuwe
 9. Gemeente Lingewaard
 10. Waterschap Rivierenland
 11. Provincie Gelderland (als betrokken partij)
 12. Daarnaast zijn ook veel andere partijen betrokken bij het maken van het regionale plan. Een opsomming van deze partijen, ook wel stakeholders genoemd, is te vinden op bladzijde zes van de Regionale Adaptatie Strategie.
 • De samenwerking heeft als doel: Een klimaatbestendig en waterrobuust Rivierenland in 2050.
 • Hoe? Regionale Adaptatiestrategie en Samenwerkingsagenda.
 • Direct naar de gezamenlijke regionale stresstest, de Adaptatiestrategie of Samenwerkingsagenda? Ga dan naar de website van Klimaat Actief Rivierenland(externe link)

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.