klimaatbestendig

De resultaten van de vragenlijst

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Tot 29 november 2020 had u de kans ons dat te vertellen. Maar liefst 917 mensen hebben de vragenlijst over klimaatadaptatie ingevuld. Dank daarvoor!

Rapportage vragenlijst Klimaatadaptatie

Rapportage vragenlijst Klimaatadaptatie open vragen 

Waar gebruiken we uw input voor?

Met uw antwoorden uit de vragenlijst zijn we aan de slag gegaan! Hoe wordt er in Lingewaard gedacht over klimaatveranderingen en welke oplossingen willen we in Lingewaard het liefst oppakken? Ook is het verschil tussen bijvoorbeeld ouderen en jongeren of tussen inwoners uit verschillende plaatsen duidelijk. Al deze informatie vormt de input voor de Lokale Adaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe we in Lingewaard de komende jaren met de gevolgen van klimaatverandering om willen gaan en ook wie wat gaat doen en wie wat gaat betalen. Tot en met zaterdag 12 juni heeft iedereen hierop kunnen reageren. Daarna zijn de documenten aangepast. In september van dit jaar zou de gemeenteraad hierover beslissen, maar dit is verplaatst naar begin februari 2022.