klimaatbestendig

De resultaten van de vragenlijst

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Tot 29 november 2020 had u de kans ons dat te vertellen. Maar liefst 917 mensen hebben de vragenlijst over klimaatadaptatie ingevuld. Dank daarvoor!

Rapportage vragenlijst Klimaatadaptatie

Rapportage vragenlijst Klimaatadaptatie open vragen 

Waar gebruiken we uw input voor?

Met uw antwoorden uit de vragenlijst gaan we aan de slag! Hoe wordt er in Lingewaard gedacht over klimaatveranderingen en welke oplossingen willen we in Lingewaard het liefst oppakken? Nieuwsgierig zijn we naar de verschillen tussen bijvoorbeeld ouderen en jongeren of tussen inwoners uit de verschillende plaatsen. Al deze informatie gebruiken we als input voor de Lokale Adaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe we in Lingewaard de komende jaren met de gevolgen van klimaatverandering om willen gaan en ook wie wat gaat doen en wie wat gaat betalen. Als het plan bijna klaar is dan kunt u het zelf inzien en erop reageren. Daarna wordt het plan afgemaakt en mag de gemeenteraad erover beslissen.