Grondwater(problemen)

Klimaatverandering heeft invloed op het grondwater.

In de bodem zit grondwater. De bovenkant van dit grondwater noemen we grondwaterpeil of grondwaterstand. De grondwaterstand verandert steeds. In droge perioden met weinig regen zakt het grondwater. Maar in natte perioden is de grondwaterstand juist weer hoger.

In de gemeente Lingewaard heeft ook de waterstand van de rivieren grote invloed op de grondwaterstand. Als de waterstand van de rivier bijvoorbeeld erg laag is dan is de grondwaterstand in de bodem vaak ook erg laag.

Door klimaatverandering zien we steeds vaker dat de grondwaterstand heel hoog, of juist heel laag komt te staan.

Hoe gaat de gemeente om met grondwater?

De wet regelt hoe we in Nederland omgaan met grondwater. De gemeente Lingewaard heeft dit verder uitgewerkt in een plan: het grondwaterbeleidsplan. U kunt dit plan zelf inzien, maar het is nog best ingewikkeld. Wilt u meer weten over dit plan of heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Grondwaterproblemen

Soms zorgt de grondwaterstand voor problemen:

> Lage grondwaterstand (grondwateronderlast)

Door een te lage grondwaterstand kunnen bomen en planten verdrogen. Een ander voorbeeld is dat de bodem door de lage grondwaterstand in elkaar wordt gedrukt. Hierdoor kan een gebouw scheef zakken en ontstaan scheuren. Problemen door een te lage grondwaterstand noemen we ook wel grondwateronderlast.

> Hoge grondwaterstand (grondwateroverlast)

Door een te hoge grondwaterstand kan het in een woning erg vochtig worden. Dit is slecht voor de gezondheid. Ook kunnen bomen en planten last hebben van een hoge grondwaterstand en kan een tuin erg nat worden. Problemen door een te hoge grondwaterstand noemen we ook wel grondwateroverlast.

Problemen melden

Meld problemen met grondwater bij de gemeente. De gemeente beschikt ook over veel informatie over grondwater. Vraag ernaar!

Uw probleem melden. 

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.