Stand van zaken

De gemeente Lingewaard is gevoelig tot zeer gevoelig voor alle klimaateffecten.

Niet alle documenten op deze pagina zijn goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Ook zijn sommige documenten best ingewikkeld en is meer uitleg fijn. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!

  • We gebruiken grotere rioolbuizen voor het afvoeren van steeds grotere regenbuien.
  • We later schoon regenwater in de bodem stromen (infiltreren) zodat de bodem minder snel verdroogt.
  • We maken waterbergingen voor de opvang van regenwater als het erg hard en lang regent.
  • Nieuwbouwwijken richten we direct al klimaatbestendig in, met waterbergingen en veel groen tegen de hitte.
  • Dit doen we ook al bij bestaande straten als we de riolering vervangen.

Klimaatplan Lingewaard

Maar het klimaat verandert steeds meer. Dat vraagt om meer maatregelen om wateroverlast, droogte en hitte in de toekomst te voorkomen. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt: de Lokale Adaptatiestrategielink naar pdf bestand met een Uitvoeringsagendalink naar pdf bestand. Dit is het eerste plan voor klimaatadaptatie en is voor de jaren 2022 tot en met 2026. Daarna kijken we hoe de situatie is en maken we een nieuw plan.

Hieronder ziet u een samenvatting van de Lokale Adaptatiestrategie en een lijst van maatregelen uit de Uitvoeringsagenda.

Wat gaan we doen in 2023?

'Operatie Steenbreek' Lingewaard

Net als in 2022 gaan we verder met de ‘Operatie Steenbreek’ Lingewaard. Zo blijft de ‘Tegeltaxi' rijden en kunt u ook gratis Tuinadvies aanvragen. Bewoners van nieuwbouwwijken krijgen een brief, waarin staat hoe je een klimaatbestendige tuin kan aanleggen. Daarnaast willen we aan de slag met het vergroenen van bedrijventerreinen.

Campagne drinkwaterverspilling

Ook in 2023 sluit de gemeente weer aan bij de campagne drinkwaterverspilling van Vitens. Vooral op social media zal de gemeente actief berichten verspreiden.

Klimaatbestendig bouwen borgen in gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Hoe de gemeente omgaat met afvalwater, maar ook met grondwater en regenwater, dat staat in het Gemeentelijk Watertakenplan. Welke maatregelen worden er bijvoorbeeld genomen tegen wateroverlast en droogte. Dit plan is dus belangrijk voor een klimaatbestendig Lingewaard.

De gemeenteraad heeft het Gemeentelijk Watertakenplan op 2 februari 2023 officieel vastgesteld. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om in dit plan zoveel mogelijk maatregelen, voor een klimaatbestendig Lingewaard, te verwerken. Ook is in dit plan geregeld hoe we die maatregelen moeten betalen. Het is best een ingewikkeld plan. Voor vragen of meer uitleg kunt u het contactformulier invullen.

Klimaatbestendig bouwen borgen in richtlijnen/bouwregels

Het is belangrijk dat we een nieuwbouwwijk en gebouwen direct al klimaatbestendig maken. Daarover moeten we afspraken maken met iedereen die het aangaat. Het beste kan je dat samen doen met andere gemeenten in de regio. Zo zijn overal de afspraken gelijk.

De gemeente werkt al jaren samen met 8 andere gemeenten, het waterschap en de provincie aan klimaatadaptatie. Binnen dit samenwerkingsverband  gaan we dit jaar proberen die afspraken te maken. Dit is een ingewikkelde klus en misschien lukt dit niet allemaal in het jaar 2023.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Lokaal hitteplan

Samen met de GGD hebben we een lokaal hitteplanlink naar pdf bestand gemaakt voor de gemeente Lingewaard. Dit plan zorgt ervoor dat we iedereen op tijd waarschuwen als het heel erg heet gaat worden. Zo kunnen bijvoorbeeld bejaardentehuizen en verpleeghuizen op tijd maatregelen nemen tegen de hitte.

Platform scheurvorming panden

Door extreme droogte zijn de afgelopen jaren huizen scheef gezakt. Dit komt omdat kleilagen in de bodem uitdrogen en daarna in elkaar worden gedrukt. De gemeente heeft het initiatief genomen om een platform voor mensen met een verzakt huis (gedupeerden) op te richten. Een actieve groep gedupeerden heeft het platform verder vorm gegeven. Het platform heet: Platform Funderingsschade. Het platform en de gemeente hebben regelmatig overleg met elkaar.

Groene parkeerplaatsen

Een groene parkeerplaats bestaat niet meer helemaal uit stenen. Een deel van de stenen is vervangen door gras of grind. Het grote voordeel is dat het schone regenwater niet naar het riool maar juist de bodem instroomt (infiltreren). Zo verdroogt de bodem minder snel. De riolering belasten we minder en er ontstaat minder snel wateroverlast op straat.

We hebben in 2022 nagedacht hoe we deze groene parkeerplaatsen het beste kunnen aanleggen. Je wilt dat het gras goed kan groeien, maar niet dat auto’s gaan wegzakken! Binnen de gemeente zijn er duidelijke afspraken gemaakt. In 2023 gaan we al zoveel mogelijk parkeerplaatsen op deze manier aanleggen. 

'Operatie Steenbreek' Lingewaard

We willen zo veel mogelijk stenen vervangen door groen. Daarom gingen we ook in 2022 verder met ‘Operatie Steenbreek' Lingewaard. Inwoners konden gratis tuintegels laten ophalen of een gratis tuinadvies laten maken. Zowel op social media als tijdens verschillende bijeenkomsten werd verteld over deze operatie. In 2023 gaat de operatie in iets andere vorm door!

Campagne drinkwaterverspilling

Drinkwaterbedrijf Vitens had in 2022 een campagne tegen drinkwaterverspilling. Want in hete zomers gebruiken we te veel drinkwater en ontstaat er een tekort. Ook wordt drinkwater vaak uit de bodem gehaald en die droogt dan te veel uit. De gemeente heeft meegedaan aan deze campagne en veel berichten verspreid via social media.

Nieuwe Natuur

In 2022 is de ambitie voor de Boven-Linge (welke kant willen we op met de Boven-Linge) gemaakt. De doelen zijn:

  • De Boven-Linge doet beter zijn werk voor het aan- en afvoeren van water.
  • Het wordt fijner om rondom de Boven-Linge te recreëren door aantrekkelijke routes en verblijfplekken.
  • Er komt meer ruimte voor extra plant- en diersoorten rondom de Boven-Linge.

Deze ambitie is vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van vijf gemeenten en het waterschap. Zie ook de website(externe link)

Wat hebben we gedaan in 2021?

Groennormen woningbouwlocaties

We hebben groennormenlink naar pdf bestand voor woningbouwlocaties gemaakt. Met deze normen zorgen we ervoor dat er in een nieuwbouwwijk direct al voldoende groen wordt aangelegd. Want veel bomen en struiken zorgen voor schaduw en daardoor is het minder snel heet in de zomer.

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.