Klimaatgesprekken

De klimaatgesprekken zijn achter de rug.

Dank voor uw bijdrage!

De uitkomst van de klimaatgesprekken

  • Wat gaan we doen om kwetsbaarheden op te vangen in de toekomst?
  • Wat is het draagvlak voor bepaalde oplossingsrichtingen?
  • Welke schade wordt geaccepteerd en welke niet?
  • Wie gaat wat oppakken?

Zo maar wat vragen die naar voren kwamen tijdens de risicodialogen ofwel klimaatgesprekken. Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Een bal die de gemeente niet alleen op kan pakken. Bedrijven, medewerkers, specialisten, raadsleden en inwoners dachten mee! In totaal waren er zes klimaatgesprekken met verschillende thema's, al dan niet op uitnodiging of voor een speciale groep. In het schema hieronder vindt u notulen en beeldmateriaal van deze gesprekken.

Waar gebruiken we uw input voor?

Met de uitkomsten van de klimaatgesprekken zijn we aan de slag gegaan! De informatie vormde de input voor de Lokale Adaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe we in Lingewaard de komende jaren met de gevolgen van klimaatverandering om willen gaan en ook wie wat gaat doen en wie wat gaat betalen. Tot en met zaterdag 12 juni heeft iedereen hierop kunnen reageren. Daarna zijn de documenten aangepast. In september van dit jaar zou de gemeenteraad hierover beslissen, maar dit is verplaatst naar begin februari 2022.

De zes klimaatgesprekken

Klimaatgesprek 1: voor raadsleden gemeente Lingewaard

Klimaatgesprek 2: voor medewerkers gemeente Lingewaard

  • Dit gesprek heeft plaatsgevonden op maandag 9 november 2020
  • Bekijk de opname(externe link) van de avond 

Klimaatgesprek 3: over zwemwateren

Klimaatgesprek 4: over natuurgebieden

Klimaatgesprek 5: klimaatgesprek Lingewaard

  • Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 18 november 2020 (voor iedereen uit de gemeente Lingewaard)
  • Bekijk de opname(externe link) van de avond

Klimaatgesprek 6: het verzakken van panden door droogte

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.