De inhoud is geladen.

Klimaatverandering: Oorzaak en gevolg

Het klimaat verandert

Natter, droger en warmer

De aarde warmt op. Dit komt doordat we sinds de industriële revolutie steeds meer broeikasgassen uitstoten zoals koolstofdioxide en methaan. Door deze uitstoot verandert het klimaat. Een gevolg hiervan is dat het weer extremer wordt. De zeespiegel stijgt. Er ontstaan door droogte drinkwater- en voedselproblemen. Dier- en plantensoorten sterven uit. Ook in Nederland wordt het weer extremer. Extreme neerslag zorgt steeds vaker voor overstromingen. De laatste zomers hadden we te maken met hitte en extreme droogte.

Klimaatverandering in 5 minuten:

Het wordt steeds natter

Vooral de winters en zomers zijn natter geworden. Belangrijkste oorzaak: extreme buien komen steeds vaker voor en worden steeds heviger. Deze buien kunnen wateroverlast veroorzaken. Wegen kunnen bijvoorbeeld onbegaanbaar worden en regenwater kan je huis binnenstromen. Ook kunnen er overstromingen ontstaan, zoals de overstromingen van 2021 in Limburg en Brabant.

Het wordt steeds droger

We zullen vaker te maken krijgen met droge periodes. Als het lange tijd achter elkaar niet of te weinig regent, kan er een watertekort ontstaan. Er is dan niet genoeg water voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur. Hierdoor kunnen planten verdrogen en oogsten mislukken. Oppervlaktewater en grondwater kan verzilten. Boten kunnen bij lage waterstanden niet meer varen. Bij heel ernstige droogte kan er een tekort aan drinkwater ontstaan.

Het wordt steeds warmer

De gemiddelde temperatuur neemt toe, maar ook hittegolven komen steeds vaker voor. Deze hittegolven duren ook steeds langer. Steden warmen het sterkst op. Dit komt doordat stenige oppervlakken veel warmte vasthouden. Bij hitte kun je oververhit raken en last krijgen van lichamelijke klachten. Dit wordt ook wel hittestress genoemd. Vooral oudere mensen hebben hier last van.

De zeespiegel stijgt

Doordat de aarde opwarmt, zet zeewater in volume uit. Ook smelten er gletsjers en ijskappen. Zo komt er meer water in de zeeën. Hierdoor stijgt de zeespiegel, ook in ons land. We weten niet hoe snel de zeespiegel stijgt. Tot 2100 kan de zeespiegel stijgen met 30 cm, maar hij kan ook stijgen met 3 meter. Door de stijging van de zeespiegel neemt de kans op overstromingen toe. Een overstroming kan leiden tot slachtoffers en schade aan gebouwen en wegen.

Wat kunnen we doen?

Gelukkig kunnen we ook iets doen. We kunnen de gevolgen van klimaatverandering beperken. Dat kan op twee manieren:

  • We stoten zo weinig mogelijk CO2 en andere broeikasgassen uit. Zo remmen we de opwarming van de aarde af. Dit noemen we klimaatmitigatie. We kunnen bijvoorbeeld zoveel mogelijk met de fiets en het ov reizen. En we kunnen overstappen naar schonere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie.
  • We passen ons aan: we veranderen onze omgeving en ons gedrag zo, dat we beter met de gevolgen van klimaatverandering kunnen omgaan. Dat noemen we klimaatadaptatie. Omdat we de gevolgen van klimaatverandering nu al merken, is het belangrijk dat we ons nu al aanpassen.

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zijn dus allebei belangrijk. We moeten zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoten én we moeten ons aanpassen. Het is nodig dat iedereen daaraan bijdraagt: het Rijk, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Samen kunnen we onze omgeving prettig en leefbaar houden, ook voor toekomstige generaties. Ook u kunt meedoen! Hoe? Dat leest u op deze website over klimaatadaptatie. En op de website van Milieucentraal leest u hoe u minder CO2 kunt uitstoten.’

Fotocredits: GAW | stichting RIONED

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.