klimaatbestendig

Wat te doen bij scheurvorming?

Scheurvorming een gevolg van klimaatverandering?

In de zeer droge zomer van 2018 en daarna heeft de gemeente Lingewaard meer dan 100 meldingen ontvangen van plotselinge scheurvorming in panden. Door de droogte was de grondwaterstand erg laag. Door deze bijzondere lage grondwaterstand kunnen bodemlagen zijn drooggevallen, die normaal gesproken in het grondwater liggen. Deze bodemlagen worden dan in elkaar gedrukt. Het kan dan zijn dat water en lucht uit de grond is gedrukt. Afhankelijk van de wijze waarop de woning is gebouwd en gefundeerd kan de woning ongelijkmatig gaan wegzakken. Hierdoor ontstaat scheefstand van de woning en kan scheurvorming optreden. Onderzoeksbureau Wareco heeft daarom onderzoek gedaan naar deze scheurvorming en grondwaterstanden. Deze onderzoeken zijn zo groot dat ze helaas niet op deze site geplaatst konden worden. Wilt u ze graag inzien? Laat het ons weten: we mailen ze graag toe.

Van de informatieavond van 29 januari 2019 zijn opnamen gemaakt. Ook is er over dit onderwerp een klimaatgesprek gevoerd.

 

Meldingen van scheurvorming gebouwen

De gemeente registreert alle meldingen van scheurvorming in gebouwen, sinds de zomer van 2018. Dit wil nog niet zeggen dat al deze meldingen worden veroorzaakt door de extreme droogte, waardoor gebouwen ongelijkmatig kunnen wegzakken. Daarvoor is per locatie meer onderzoek voor nodig.

In dit kaartje zijn de meldingen van scheurvorming in gebouwen, per januari 2021, globaal weergegeven.

Wat te doen in geval van scheurvorming?

  • Maak melding bij de gemeente via het contactformulier.
  • Wilt u wat doen om de schade te verhelpen dan kost dat natuurlijk geld. Voor de inwoners van Lingewaard bestaat een aantrekkelijke leenregeling voor het energiezuiniger en duurzamer maken van hun woning. De zogenaamde Toekomstbestendig wonen lening. Deze lening kan ook ingezet worden voor de financiering van maatregelen om verzakking en scheurvorming te verhelpen. Naast de funderingsmaatregelen moet u dan wel tenminste één maatregel nemen om energie te besparen. Denk daarbij aan isolatieglas, vloerisolatie, zonnepanelen of een groen dak. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie.