Hoe denkt u over klimaatverandering en de gevolgen daarvan? Welke maatregelen wilt u nemen tegen wateroverlast, hitte en extreme droogte? En wie moet dat dan uitvoeren? En wat wilt of kunt u zelf? 

Daarover willen we met u in gesprek. Luister mee, praat mee en doe mee tijdens een gevarieerde, interactieve en digitale bijeenkomst. Tijdens dit klimaatgesprek brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Tegelijkertijd horen we heel graag welke ideeën u hebt. Hoe kunnen we onze gemeente klimaatbestendiger maken?

Met dit klimaatgesprek willen we belangrijke informatie verzamelen voor de lokale adaptatiestrategie. In dit plan wordt beschreven hoe we de komende jaren in onze gemeente willen omgaan met het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Door onze gemeente anders in te richten worden we minder kwetsbaar voor wateroverlast, droogte en hitte.

Iedereen is welkom: inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. De bijeenkomst gaat via MS Teams. Een inloglink met uitleg sturen we u na de inschrijvingstermijn per mail toe. Aanmelden kan tot 15 november. We zien u graag de 18e!

Aanmelden voor de bijeenkomst

Programma klimaatgesprek Lingewaard

Woensdag 18 november

Van 20.00 tot 21.30 uur

  • Opening en aftrap door wethouder
  • Presentatie over aanleiding en doel lokale adaptatiestrategie (het plan)
  • Tafelgesprek met betrokkenen: u kunt meepraten en vragen stellen via MS Teams
  • Tussendoor: er worden stellingen voorgelegd via Mentimeter (code en uitleg krijgt u tijdens de bijeenkomst)
  • Afsluiting